Tjänstepaket IT-miljö

Wi-Fi som tjänst

 

Wi-Fi

Wi-Fi är en teknik för trådlösa nätverk och ett annat namn för WLAN, Wireless Local Area Network. För att ett trådlöst nätverk ska fungera tillfredställande bör man bygga ut det med accespunkter, speciellt om det är en stor lokal. Vi fixar ert trådlösa nätverk och ser till så att det fungerar.

Wi-Fi som tjänst "Liten" "Mellan" "Stor"
Kundplacerad hårdvara från Ubiquiti Unifi Model UAP AC Lite UAP AC LR UAP AC PRO
Anslutning till ÖreTel WIFI Cloud Service Ingår Ingår Ingår
Företagsnät SSID/Lösenord Ingår Ingår Ingår
Gästnät SSID/Lösenord Ingår Ingår Ingår
Mjukvaruuppgraderingar vid behov Ingår Ingår Ingår
Schemalagd Backup av konfigurationen Ingår Ingår Ingår
Lagerhållning av utbytesenhet Ingår Ingår Ingår
Tillval
Övervakning av Accesspunktstatus med Email notifiering Ja Ja Ja
Anpassad Inloggningsportal för Gästnät Nej Ja Ja
HotSpot/Ticketsystem Nej Nej Ja
Inloggning kopplad till Facebook/Google+ Nej Nej Ja
Produkt spec. Unifi AP AC Lite Unifi AP AC LR Unifi AP AC Pro