Webb Accelerator / CDN

 
Effektiva funktioner utan begränsningar

Öretel Webb Accelerator –
Öretel Content Delivery Network, CDN

 
 
Varje besökare på en hemsida efterfrågar att bilder, video, ljud samt text från webbservern streamar så fort som det bara är möjligt. Komplexa hemsidor, CMS-verktyg och e-handel kräver mer serverresurser per besökare. Och efterhand som antalet besökare växer, ökar även kraven på serverkapacitet och tillgänglighet.
 

Öretel Webb Acceleratorn

Webb Acceleratorn är placerad mellan besökaren och webbservern. Genom att mellanlagra bilder, video, ljud, text etc. i snabba minnesceller accelereras laddningstiden av hemsidan dramatiskt. Webb-Acceleratorns enda uppgift är att reflektera hemsidor blixtsnabbt utan att påverka underliggande IT-infrastruktur. Webb Acceleratorn rentav avlastar underliggande IT-infrastruktur.

Fördelar

 • Snabbare laddningstider av hemsida, CMS-verktyg, E-handel.
 • Spar upp till 96% av serverresurser.
 • Skyddar webbservern mot hoten på Internet.
 • Skydd mot hög belastning och DDOS*.
 • Redundans med Webb-Accelerator Kluster.
 • Lastbalansering mellan webbservrar.
 • Högre driftsäkerhet.

Vad är Öretel CDN, Content Delivery Network?

CloudFlare skyddar och accelererar alla typer av hemsidor på Internet. Så fort en hemsida publiceras av CloudFlare går all webbtrafik genom CDN's globala nätverk. Tack vare intelligensen i CDN-nätverket blir hemsidan snabbare att ladda oberoende vart i världen besökaren befinner dig. CloudFlare blockerar även alla webbhot och "crawlers" innan de når själva hemsidan och dess fysiska servrar.

Fördelar

 • Ingen lokal serverkonfiguration behövs.
 • Publicerar hemsidan på samtliga CDN servrar i hela världen.
 • Webapplikations brandvägg.
 • Realtidsstatistik.
 • Premium DDOS skydd.