Antivirus

 
Behöver ditt företag skydd mot virus eller andra hot?

Öretel Antivirus

 
 
Många företag drabbas dagligen av angrepp och virus som skadar verksamheten. Webroot Antivirus, ger dig det mest avancerade skyddet mot virus, maskar, trojaner, adware, phising och andra hot.
 

Övervakning

Vi erbjuder uppkoppling mot vår övervakningscentral. Era datorer och nätverk övervakas i realtid och uppdateras frekvent.
I tjänsten ingår händelsediagram och statistiska översikter som ger en tydlig överblick och ett underlag för er säkerhetspolicy.

Ett komplett skydd för din digitala verksamhet

Webroot Antivirus försörjer en centraliserad antivirus-skanning till arbetsstationer inom företagsnätverket och gör det möjligt att uppskatta ditt nuvarande skydds verkningsgrad för att bestämma om du skulle gå över till en alternativ lösning.

Fördelar

  • Man hyr per server eller dator och månad – kan enkelt växa eller krympa.
  • Lätt att budgetera denna kostnad.
  • Har en samtalspartner när det gäller säkerhet.
  • Tjänsten är skalbar från server, laptop till mobil lösning.
  • Användarna av tjänsten kan även vara geografiskt utplacerade.